ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลได้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

อ่านข่าวทั้งหมด