ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อ่านข่าวทั้งหมด