ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

อ่านข่าวทั้งหมด