ติดต่อ อบต.หัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (อบต.หัวเรือ)
เลขที่ 143 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม 44120 เบอร์ติดต่อ : 043-029728

Email : huorua143@hotmail.com
facebook : อบต.หัวเรือ