ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองส่งเสริมการเกษตร

นายศาสตรา พั่วคุณมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร