องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
ประกาศร่างข้อบัญญัติมูลฝอย เรื่อง รายงานการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ การรับลงทะเบียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รายงานการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ ๒)
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกิจกรรม อบต.
Card image cap

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมอบหมายให้นายภูมี นามภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายอำเภอวาปีปทุมพร้อมทั้งร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แะมอบน้ำดื่ม-นม แก่ผู้มาฉี

Card image cap

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมอบหมายให้นายภูมี นามภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวและผู้ได้รับผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19

Card image cap

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวและผู้ได้รับผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19

Card image cap

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้้นที่เสี่ยงจากการระบาดของโรงไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

Card image cap

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเ

Card image cap

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายรัสสี พิจุลย์นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้รับที่นอนบริจาคจากโรงแรมวาปีปทุมเฟริสท์อินน์ ให้แก่ผู้กักตัวและผู้ที่อยู่ในศูนย์พักคอยตำบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือขอขอบพระคุณโรงแรมวาปีปทุมเฟริสท์อินน์ ทางเจ้าหน้าที่


นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ

คะแนนความพึงพอใจต่อระบบ

89.4%

คะแนนความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

90.8%

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564

(ลิงค์)

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง